Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

CHARLOTTE TUBÆK NIELSEN
CHARLOTTE TUBÆK NIELSEN Formand
LOTTE CAMARGO
LOTTE CAMARGO Næstformand / Sekretær Ansvar: Kurser
VIBEKE PIILGAARD
VIBEKE PIILGAARD Ansvar: Kasserer
HENRIK RYDEBERG JENSEN
HENRIK RYDEBERG JENSEN Ansvar: Sponsor
DORTHE GLESNER
DORTHE GLESNER Ansvar: Sponsor
PETER SABRO
PETER SABRO Ansvar: Redskaber
JEANETT JØRGENSEN
JEANETT JØRGENSEN Ansvar: PR
RASMUS RIBER
RASMUS RIBER Ansvar: PR
ANDREAS MALLING
ANDREAS MALLING Ansvar: Redskaber / GFH bilen
ELSE HOUGAARD ERIKSEN
ELSE HOUGAARD ERIKSEN Ansvar: Børneattester
MADS KORFITZ
MADS KORFITZ Ansvar:

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for GFHs drift og udvikling.

Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan være at:

  • Udvikle strategi
  • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
  • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen selv.