Andre politikker & Forsikringsforhold

Andre Politikker

Børneattester: Alle instruktører over 15 år udfylder når de starter som instruktør en børneattest, som foreningen indsender til politiet. Attesten indhentes derefter hvert 3. år. I tilfælde af, at attesten ikke er ”ren”, så kan vedkommende ikke fortsætte som instruktør i GFH.

Forsikringsforhold

Hvert enkelt medlem skal selv have en Fritids/Ulykkes forsikring. Instruktører/hjælpere er forsikret hos DGI på de tidspunkter de fungerer som instruktører / hjælpere. I tilfælde af rejser med gymnastikhold i udlandet kan rejseforsikring tegnes via DGI for hele holdet samt instruktører/hjælpere. Foreningen er via medlemsskabet af DGI omfattet af en fælles forsikringsordning. Se: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/idraettens-forsikringer